Hur effektiv är en kakelugn?

Vi får många frågor om hur värmeeffektiv och kostnadseffektiv en kakelugn egentligen är. Detta är inte helt enkelt att svara på eftersom alla spisar och ugnar ser olika ut och kan vara olika uppbyggda inuti. Vi har skickat frågan vidare till Energimyndigheten i hopp om att få ett expertutlåtande därifrån.


Verkningsgrad:  Vi har också hittat bra information på Skorstensfejaremästarnas Riksförbunds hemsida, där man har gjort en översikt över olika eldstäder och deras effektivitet. Där får kakelugnen mycket gott "betyg". Läs mer om verkningsgrad här!   

Hushållskassan tjänar på att olja och el byts mot biobränsle, skriver Skortensfejaremästarna. För den som har möjlighet att köpa billig ved eller har egen skog blir vedeldning ett mycket billigt sätt att värma upp huset. Uppvärmning med pellets kostar cirka 30-40 öre per kilowattimme färdig värme jämfört med oljans 55-60 öre per kilowattimme och elvärmens 55-65 öre.

Ett räkneexempel:  Bengt Nilsson är lyckligt lottad och äger flera kakelugnar som han eldar i. Här bjuder han generöst alla våra besökare på sin egen energiuträkning – Bengt sparar tiotusentals kronor på att stödelda i sina kakelugnar! Läs Bengts energiuträkning här.   

Energirådgivare    Alla svenska kommuner har energirådgivare som är avlönad med hjälp av våra skattepengar och som finns där för dig och mig. De svarar kostnadsfritt på frågor om energi. Här finns samtliga sorterade efter kommun:
Hitta din kommunala energirådgivare [Energimyndigheten]  

 

Lite statistik: Vedeldning har i alla tider varit ett naturligt inslag i svenska hem. Fortfarande är ved en viktig värmekälla men i dag dominerar olja och direktverkande el stort i våra småhus. Statistik från Skortensfejaremästarnas Riksförbund visar att omkring 75 procent av villaägarna har olje- eller eluppvärmda bostäder, medan minst 600 000 villor i Sverige är helt eller delvis uppvärmda med hjälp av ved. Det finns ungefär 280.000 vedpannor och 870.000 lokaleldstäder såsom braskaminer och kakelugnar.

 

Klart är att en kakelugn är en av de allra mest värmeeffektiva spisar som finns. Och den gör definitivt gör nytta som komplement till med moderna uppvärmningssystem i våra hem.

I en öppen spis kommer strålningsvärmen från själva elden och är den enda värmevinsten. Den öppna spisen suger faktiskt den varma inomhusluften ut ur rummet och upp genom skorstenen och stjäl mer värme än den tillför. Begreppet "att elda för kråkorna" är i högsta grad relevant för en öppen spis, som får betraktas som en "mysmöbel" snarare än en uppvärmningsanläggning.   

På andra änden av effektivitets-skalan hittar vi så kakelugnen som med sitt innandöme av labyrintliknande rökgångar behåller den varma luften länge. Hela kakelugnen hinner därför värmas upp och fortsätter att värma rummet många timmar efter att själva elden falnat. det är denna snillrika uppfinning som gör den så extra effektiv som uppvärmare.