Får man inte ha trätak ovanför kakelugnen?

Fråga
Hej!  Jag har ett hus från förra sekelskiftet med en kakelugn från den tiden. Den har inte
varit i bruk på länge men jag ska nu börja använda den. Sotaren har varit på plats och
besiktigat och anmärkt på att jag har trätak ovanför kakelugnen och att det måste "bort".
Kakelugnen går ända upp till tak och har stått så sedan huset byggdes.
 
Min undring är nu denna:
Vad är det för regler som gäller angående brandskydd ovanför kakelugnen? Alla äldre
trähus har ju trätak som undertak och sedan ofta pappspänt innertak. Vad ska man göra för
att sotaren ska godkänna ugnen. Känns onödigt att göra ett innertak av minerit eller liknande.
Tack på förhand!    / Petri

Svar:
Hej Petri,   Det är alltid knepigt det där när modern lagstiftning och praxis möter en verklighet som har stått likadan i hundratals år… Jag har rådfrågat en skorstensfejare/brandman/brandskyddsinspektör som säger följande:

"Mitt råd nr 1:  
Ställ dig på en stol framför kakelugnen, öppna överventilen och titta in.
Jämför höjd på kakelugnens topp med "taket" på rökkanalen innanför överventilen = uppskatta murverkets tjocklek.
Är murverket ca en halv tegelsten tjock och det luftade utrymmet ovan kakelugnen ca 5 till 10 cm är det utan problem.

Mitt råd nr 2:  
Bygglagstiftninget föreskriver att det aldrig får bli varmare än 80 grader på en närbelägen brännbar byggnadsdel. När SP (statens provningsanstalt) provar nya eldstäder för typgodkännande så eldas de i en eldningscykel om 8 tim.
Gör ett test: elda med förstånd i kakelugnen under en dag ca 8 tim, logga temp mot tak varje halvtimme, plotta och visa detta för sotaren.
Jag vågar nästan lova att det inte kommer att vara i närheten av några 80 grader! "

Hoppas den informationen kan vara till nytta för dig och att det ger dig kött på benen för att kunna föra ett resonemang med sotaren så att han blir nöjd med detta.
Lycka till!      / Anna-Carin på Allt Om Kakelugnar